• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sistemizacija delovnih mest


Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je obvezni interni akt za delodajalca, ki ima zaposlenih več kot 10 sodelavcev (ZDR, Ur.l. 42/02, 103/07, 20 člen).
V skladu z veljavno zakonodajo, v skladu z vašimi razvojnimi interesi, izdelamo Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki je fleksibilen in prilagodljiv na trgu dela. Sistemizacija delovnih mest določa vašo notranjo organizacijo dela, delovna mesta, hierarhijo ter organizacijsko shemo vaše družbe. Z opisi posameznih delovnih mest določimo zahtevnost dela, dela in naloge, zahteve, pogoje, odgovornosti in podobno.
 
Sistemizacija delovnih mest predstavlja temelj notranje organiziranosti ter transparentnosti vsake družbe in ni sama sebi namen, saj je v veliko pomoč pri zaposlovanju in razporejanju novih sodelavcev in je »živ organizem«, ki se občasno spreminja in nadgrajuje ter kljubuje vsem spremembam na trgu dela.

 

Reference:

Mlinostroj d.d.
Kamnolom Verd d.o.o.
Oblak commerce d.o.o.
Coma commerce, d.o.o., Ljubljana
Vigred, elektroinstalacije, d.o.o.
Lotrič d.o.o.
Banca d.o.o.
Anvina d.o.o.
Švelc, d.o.o. Kokrica
Lir d.o.o.
Hobotnica, d.o.o., Kranj
in druga manjša podjetja
 

Želite ponudbo ?