• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print

Ustrezni in motivirani sodelavci

Naš cilj bo izbor in zaposlitev takšnih sodelavcev, ki bodo imeli:

  • takšna znanja, sposobnosti in zmožnosti, da bodo zmogli doseči zastavljene cilje in učinkovito izkoriščati vire (surovine, informacije, opremo), ki jih vaše podjetje zagotavlja na določenem delovnem mestu.
  • takšno motivacijo, ambicijo in interese, da bodo hoteli dosegati zastavljene cilje in bodo zadovoljni z obstoječimi perspektivami, nagradami, vsebino dela, možnostjo razvoja in napredovanjem.
  • takšne osebnostne lastnosti in vedenjske karakteristike, da se bodo učinkovito in brez težav prilagodili okolju, pritiskom, sodelavcem, strankam, režimu dela, načinu vodenja in spremembam.


Vašega bodočega sodelavca poiščemo in izberemo na podlagi natančne analize in zahtev delovnega mesta ter s pomočjo ustreznih kadrovskih metod in pripomočkov.

 

 

 

Želite ponudbo ?