• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print

 Urejeni splošni akti

  • PRAVILNIK O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST OZ. VRSTE DEL je obvezni splošni akt za delodajalca, ki ima zaposlenih več kot 10 sodelavcev! (ZDR, Ur.l. RS, št.: 42/02, 103/07, 20.člen). Pravilnik bo prilagodljiv potrebam na trgu, a še vedno v skladu z vašimi zavezujočimi kolektivnimi pogodbami.
  • UREJEN PLAČNI SISTEM v Pravilniku o plačah in nagrajevanju, ki bo vseboval temelje vaše plačne politike na podlagi osnovne plače, variabilnega dela plače (osebna, skupinska delovna uspešnost) in dodatkov. Oblikovali bomo merila in kriterije za merjenje delovne uspešnosti, ki bodo učinkovita za vaše sodelavce in podjetje. Določili bomo kdaj lahko sodelavci v vašem podjetju napredujejo oziroma nazadujejo.
  • UREJENA DELOVNA RAZMERJA v Pravilniku o delovnih razmerjih, ki vam bo pri vsakdanjem delu s sodelavci, v veliko pomoč pri razlagi pravic in obveznosti delavca in delodajalca. Vseboval bo najpomembnejše določbe pravic in obveznosti v delovnem razmerju na podlagi vaših zavezujočih kolektivnih pogodb: postopek pred podpisom poz, sklenitev delovnega razmerja, konkurenčna klavzula, delovno razmerje za določen čas, kršitve delovnega razmerja, redna in izredna odpoved poz, odpovedni roki, ostale oveznosti delavca in delodajalca, poskusno delo, nadurno delo, merila za letni dopust, osebni prejemki,...
      Za vas pripravimo tudi naslednje pravilnike:
  • Pravilnik o prepovedi diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja na delovnem mestu
  • Pravilnik o letnem dopustu
  • Pravilnik o nadzoru nad bolniško odsotnostjo
  • Pravilnik o preverjanju alkoholiziranosti na delovnem mestu 

 

Želite ponudbo ?